PRIVACYVERKLARING - AVG

 

Dit is de privacyverklaring van vereniging Limburg United gevestigd te Heerlen. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  lid wordt van de vereniging of deelneemt aan een van onze activiteiten;

(b)  zich aanmeld voor onze nieuwsbrieven of andere periodieke communicaties;

(c)  gebruik maakt van onze digitale platformen, waaronder maar niet gelimiteerd tot, onze website, contactformulieren en social-media.

 

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam, adres, woonplaats, geboortedatum van ouders en leden;

(b) kopie identiteitsbewijs, verzekeringspas;

(c) medicijngebruik, allergieën e.d. indien een activiteit dat vereist; 

(c) email adres en telefoonnummer;

(d) bankrekeninggegevens;

(e) KNVB-lidmaatschap nummer.

 

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) het lidmaatschap te effectueren en beheren;

(b) nieuwsbrieven en andere periodieke communicatie;

(c) contact met u op te nemen en onderhouden;

(d) de dienstverlening te verbeteren;

(e) de digitale platformen te verbeteren;

(f) deelname aan activiteiten te realiseren.

 

 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

 

2.1 U kunt contact opnemen met de voorzitter, secretaris en/of penningmester van Limburg United via telefoonnummer 045-7100722 en/of info@limburg-united.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.

 

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

4.  DERDEN

 

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)  Stichting Limburg United

(b)  Sport 2000

(c)  FNS Services BV

(d) Sijben & Hupperetz B.V.

(e) Organisatoren van toernooien, oefenwedstrijden en andere activiteiten waar we aan deelnemen

 

4.2 Wij kunnen foto’s en andere media van ouders en leden publiceren op onze digitale platformen en geprinte publicaties, enkel en alleen als daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

 

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.